Privacy statement

In dit pri­va­cy sta­te­ment leg­gen wij u uit hoe wij uw per­soon­lij­ke gege­vens behan­de­len en beveiligen.

 

Waar­voor gebrui­ken wij uw persoonsgegevens.

  1. Inschrijf­ge­ge­vens voor de klant­kaart (spaar­sys­teem)
  2. Om verf en per­ma­nent recep­ten op naam te noteren.

 

Hoe zijn uw per­soons­ge­ge­vens beveiligd.

  1. Ze blij­ven altijd in het pand.
  2. Ze wor­den niet aan der­de verstrekt.

 

Hoe­lang wor­den uw per­soons­ge­ge­vens bewaard.

  1. Als u aan­geeft geen klant meer bij ons te zijn wor­den uw gege­vens vernietigd.