Knip­pen:
Wij kun­nen goed knippen.Maar dat kun­nen meer kap­pers. Wat niet ieder­een kan is snel zien hoe je het haar van een man of vrouw zo kunt knip­pen dat het bij haar of zijn uit­stra­ling en per­soon­lijk­heid past. En wij geven de juis­te sty­ling en pro­duc­ten advies mee.

 

 

 


Kleur tech­nie­ken:
Wij zijn gespe­ci­a­li­seerd in ver­schil­len­de kleur tech­nie­ken. De pro­duc­ten die wij gebrui­ken zijn EVA professional.
Divi­na Pure Line zijn ammo­nia en para­been vrij.
Divi­na Diva: Anti aging haar­kleu­ring die 100% dek­king bied, zelf voor de meest hard­nek­ki­ge grij­ze haren.
Divi­na One: voor alle mode kleuren.

 

 

 


Omvor­ming:
Door ver­schil­len­de tech­nie­ken een ande­re bewe­ging in het haar aanbrengen.

 

 

 

 

 


Make-up:
maak jij je zo opdat je het mooi­ste uit jezelf haalt? Als je weet wel­ke pro­duc­ten en kleu­ren voor jouw geschikt zijn en hoe je het zelf het bes­te kan aan­bren­gen, heb je vaak snel een­ge­mak­ke­lijk en mooi resul­taat. Bij een make-up advies geven we de juis­te tip & tricks die geschikt zijn­voor jouw gezichts­vorm, kleur ogen en sty­le. Dit kan zijn een natuur­lij­ke make-up of een par­ty-look. Dit is een advies die op maat gemaakt is en pas­send bij jouw wen­sen. Ook kun­nen wij voor jouw een bruids make-up aan­bren­gen. Bij ons in de salon kan je je laten opma­ken met make-up van het merk MAKE-UP STUDIO door een van onze visa­gis­ten­die je een pas­send make-up advies geeft. We epi­le­ren en kleu­ren wenk­brau­wen en wimpers.

 


De sco­pe:
De sco­pe is ont­wik­keld om een gede­tail­leerd beeld te geven van de hoofd­huid en het haar.
De lens ver­groot 200x de afzon­der­lij­ke haar­schacht de cel­de­ling en de even­tu­e­le huidproblemen.
Van­uit deze ken­nis kun­nen wij U een gede­gen thuis gebruik advies geven.